Այլ Երևան / Other Yerevan

OtherYerevan.am-ը որպես արդի Երևանի մշակութային ճարտարապետական ժառանգության վիրտուալ թանգարան, օգնում է բացահայտել և քարտեզագրել արժեքավոր պատմական ու մշակութային քաղաքային միջավայրերը, նպատակ ունենալով նպաստել դրանց ու դրանց մաս կազմող կանգուն շենքերի պահպանությանն ու արժևորել քաղաքային արագ վերակառուցման ընթացքում կորցրածը։ Հայաստանն իր հարուստ նախնադարից եկող ժառանգությամբ, կարծես թե բավարար ուշադրության չի արժանանում արդի շրջանին վերաբերող ժառանգությանը, որոնցից շատերը կա՛մ աղավաղվել են, կա՛մ քանդվել։

Ծրագրի ընթացքում հետազոտական խումբը մասնակցային մեթոդներով ճարտարապետների, արվեստագետների, արվեստաբանների և այլ մասնագետների հետ մշակել են Երևանի ժառանգության պահպանության կարևորագույն խնդիրներն ու տարրերը։

Ավելին այստեղ՝ http://otheryerevan.am/hy/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


OtherYerevan.am is a virtual museum of cultural-architectural heritage sites in contemporary Yerevan. It helps discover and document historically and culturally significant urban sites, preserve sites and structures that are still standing and commemorate those that have been lost to rapid urban restructuring. Armenia has a rich cultural heritage dating back to antiquity, but the protection of its architectural heritage is very limited and many contemporary sites of importance have been endangered and/or demolished. 
During the creation of the list, the research team involved over 70 architects, artists, cultural critics and other professionals to participate in a survey and to propose the most important sites for the preservation of Yerevan’s cultural heritage.

-- © 2009 - 2015 // urbanlab Yerevan, an Institute for Democratization of Urban Planning /// www.urbanlab.am

Comments