Երևանի գծագրերը / Maps of Yerevan

Քանի որ հաճախ են մեզ դիմում տարբեր անձինք ու մասնագետներ Երևանի տարբեր տարիների գծագրերի համար, ապա մենք որոշել ենք հեղինակային իրավունքից զուրկ, ինչպես նաեւ բաց գծագրերը (մասնավորապես 2005թ.-ին կառավարության հաստատած գլխավոր հատակագծի) տեղադրել մեր բլոգում։ Ցանկացած անձ կարող է դրանք տարածել, փոփոխել, օգտագործել (նույնիսկ կոմերցիոն նպատակներով), պատշաճ հղում տալով սկզբնաղբյուրին հետևել ձևաչափով՝ “ուրբանլաբ Երևանի բլոգ, blog.urbanlab.am”:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Recently we were contacted often for some Yerevan urban plans and schemes. Based on that we have decided to provide some of them that are not subject of copyright or any other restrictions.  Distribution and reuse (including commercial) of content is allowed with proper credit given to source in the following format: “urbanlab Yerevan, blog.urbanlab.am"Երևանի համայնապատկերի, գրավյուրա, 
հեղինակ՝ Ժան Շարդեն, 1672 թվական
Yerevan Panorama, gravura by traveler Jean Charden, 1672


Երևանի տեղագրական հատակագիծը, 
հեղինակ՝ Բորիս Մեհրաբյան, 1909-1911 թվականներ
Situation Plan of Yerevan, Author: Boris Mehrabyan, 1909-1911

Երևանի գլխավոր հատակագիծ (նախատեսված 150.000 բնակչի համար), 
հեղինակ՝ Ալեքսանդար Թամանյան, հաստատվել է 1924 թվականին
Master Plan of Yerevan (for 150.000 inhabitants), Author: Aleksandr Tamanyan, Approved in 1924Երևանի գլխավոր հատակագիծ (նախատեսված 300.000 բնակչի համար), 
հեղինակ՝ Ալեքսանդար Թամանյան, հաստատվել է 1936 թվականին
Master Plan of Yerevan (for 300.000 inhabitants), Author: Aleksandr Tamanyan, Approved in 1936
Երևանի գլխավոր հատակագծի հիմնական գծագիր, 
Երևաննախագիծ, հեղինակներ՝ Գուրգեն Մուշեղյան, Պետրոս Սողոմոնյան ուրիշներ, հաստատվել է 2006 թվականին
Master Plan of Yerevan, Main Drawing, Authors: Gurgen Mousheghyan, Petros Soghomonyan, others., Approved in 2006.


-- © 2009 - 2015 // urbanlab Yerevan, an Institute for Democratization of Urban Planning /// www.urbanlab.am

Comments