Հին Երևան նախագիծը միանշանակ բիզնես շահ է

Ճարտարապետ, քաղաքաշինարար Սարհատ Պետրոսյանի հետ 
-- © 2009 - 2013 // urbanlab Yerevan, an Institute for Democratization of Urban Planning /// www.urbanlab.am

Comments