"թամանյանի" գմբեթի սկզբունքները կամ ինչպես չի՛ կարելի գծել...


© 2009 - 2011 /// Sarhat Petrossian

Comments