հուշարձանների գլխավոր ճարտարապետների ինստիտուտ

Հայաստանում կստեղծվի հուշարձանների գլխավոր ճարտարապետների ինստիտուտ

Հայստանում կստեղծվեն ծրագրեր, որոնք ուղղված կլինեն հուշարձանների գլխավոր ճարտարապետների ինստիտուտի ստեղծման, հուշարձանների վերականգնման գիտանախագծային, գիտաարտադրական աշխատանքների իրականացման, վերականգնման ընթացքում գտնվող հուշարձանների որակի վերահսկողության մոնիթորինգի ուղղությամբ: http://www.1in.am/arm/armenia_arts_8636.html 

Իրականում բոլոր այն նախադրյալները որ պիտի տանեն այս բոլոր խնդիրների լուծման եւ ոլորտում բարեփոխումների ի դրեւ են դառնում երբ նման կետային ինչ որ հարցեր են լուծվում։ Ինչա նշանակում գլխավոր ճարտարապետ նույն ճարտարապետները թող կայացնեն մասնագիտությունը թող գան տարեկան գոնե մեկ վերականգնող ճարտարապետ դաստիարակեն։ Թող նույն նախարարությունը հուշարձանների վերականգնման համար թող նորմալ հայեցակարգեր մշակի ու իրականացնի։ Այսինքն իրականում ոչինչ չի փոխվում։ Այն մարդիկ ովքեր վարի են տվել այս ամենը ինչ որ նոր պաշտոններ են հնարում իրանց չարածը անելու համար։


© 2009 - 2011 /// Sarhat Petrossian

Comments