Posts

Showing posts from November, 2010

Ծառերի եւ լուսավորության ձեւավորման մրցույթ

Պողոսյան պարտեզները, ի կատարումն Պողոսյան հիմնադրամի հանձնարարականի, հայտարարում է Մրցույթ՝ Ծառերի եւ լուսավորության ձեւավորման ստեղծագործական եւ ինքնաբավ գաղափարների համար։ Մրցույթի նպատակն է բացահայտել եւ կիրառել նոր մոտեցումներ Երեւանի Սիրահաների այգում Ամանորյա եւ Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունների անցկացման շրջանակում իրականացվող աշխատանքներում։ Մրցույթը բաց է արհեստավարժ մասնագետների եւ ուսանողների համար՝ անկախ տարիքից, մասնագիտությունից, աշխատանքային փորձից։   տես՝  http://treeandlighting.blogspot.com/   © 2009 - 2010. Neo ARCH Lab & Sarhat Petrossian. All right reserved. 

Վենետիկի ճարտարապետական Բիենալեն՝ մենաշնորհ

Image
Հաճախ որեւէ քաղաքաշինական կամ ճարտարապետական նախաձեռնությունից վրդովված ուզում ես ինչ որ բան գրել ու ներկայացել նման ՙնախաձեռնությունների՚ վտանգավորությունը։ Ամեն անգամ ցանկություն է առաջանում ասել. ՙՀարգելինե°րս, ախր դուք քաղաք եք կառուցում,, էնպես չի որ դուք մի քիչ վատ մանակավարժ եք երեխա եք ծեծում կամ վատ ոստիկան… դուք ճարտարապետ եք, որի սխալները գրեթե անուղղելի են…՚։ Ամեն անգամ մտածում եմ. ՙկոլեգա են կարողա իսկականից այդպես են մտածում՚, կամ ասում եմ՝ միգուցե ես եմ սխալվում… Բայց հետո երբ իրականացնում են այդ ամենը արդեն կանգնում ես կոտրած տաշտակի առաջ… Ու այսպես ամեն անգամ։  Հաճախ մտածում եմ. ՙկարո±ղա ես եմ շատ բարդացնում այս ամեն ինչը՚, երբեմն էլ մտածում եմ. ՙլավ հո± չես կարող ամեն ինչ թողնել ու զբաղվել ուրիշների ՙչաշխատածի՚ փոխարեն աշխատելով…՚։ Վերջին 7 - 8 տարիներին յուրաքանչյուր տարի Վենետիկի ճարտարապետական բիենալեի հայկական տաղավարի արդյունքներից բոլորս զարմանում ու զայրանում ենք։ Զարմանում, որ այս մարդիկ չեն ուզում հասկանան ինչ է իրենից ներկայացնում բիենալեն,, զայրանում որ