հայ քաղաքաշինության գոհարներից...


 
Նորմալ երրկրներում գոնե մտ քանի պետական պաշտոնյանրե կպատժվեին...
Իսկ Երեւանում խորանումա անգրաիտությունը։ © 2009 - 2010. Neo ARCH Lab & Sarhat Petrossian. All right reserved. 

Comments