Posts

Showing posts from March, 2012
Քաղաքական համակարգն այնքան խորը հիվանդ է, որ հնարավոր է վարակի «Առաջին լրատվական»-ի զրուցակիցն է ճարտարապետ, քաղաքաշինարար Սարհատ Պետրոսյանը: - Մաշտոցի պուրակի շուրջ պայքարը թևակոխում է նոր փուլ, և մենք տեսնում ենք, որ շատ տարբեր նախաձեռնություններ են միավորվել: Ինչպե՞ս կգնահատեք տեղի ունեցող պրոցեսները: - Ինձ թվում է՝ մի քանի հանգամանք ամբողջ գործընթացը հասցրեց այս մակարդակին: Դրանցից մեկը 2010-ից տարբեր ոլորտներում սկսած քաղաքացիական ակտվությունն է, որի մեջ գերակշռող են սկսում դառնալ հաջողությամբ պսակվածները՝ «Մոսկվա» կինոթատրոնի ամառային դահլիճը, Թռչկանի ջրվեժը և այլն, որոնք արդեն ստեղծում են նախադեպեր: Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ թեև իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ հույս  էին տալիս, որ խնդիրները չեն կրկնվի, սակայն հաջորդ անգամ դրանք նորից էին կրկնվում, ինչը նշանակում է, որ գլոբալ առումով իրավիճակը չի փոխվել: Խոսքը կենսագործունեության միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին է: Քաղաքաշինությունն այն գիտությունն է, որ պետք է այդ ամենին պատասխանի: Այսինքն՝ նոր քաղաքաշ…

Գարունա ձունա արել...

Հետաքրքիրմիքանիզուգադիպություն։ՀՀկառավարությունարդեներեքտարիէձմռանավարտինուվաղգարնանըկայացնումէհակա-քաղաքաշինականորոշումներ։ 2010-ինայսօրերինՄոսկվակինոթատրոնըհանվեցհուշարձաններիցանկիցքանդմաննպատակով, 2011-ինգրեթեայսօրերինսկսվեցինկառավարությանշենքիգմբեթիխոսակցությունները, իսկ 2012-ինորոշվեցՍևանհյուրանոցիվերջինմնացորդիճակատագիրը։
ՎերջինըհատկապեսզուգադիպեցԵրևանքաղաքիքաղաքաշինականխնդիրներովմտահոգգրեթեբոլորնախաձեռնություններիմիավորմանհայտարարմանհետ։Դրանիցմիքանիօրառաջնույնկառավարությանղեկավարըճարտարապետներիհետքննարկումէրքաղաքաշինությանոլորտինվերաբերողխնդիրները։ԵրևիհենցայդպատճառովկառավարությաննիստինՀՀվարչապետիհավաստելէ , որճարտարապետական